Tin Tổng Hợp
1

SMS MESSENGER XU HƯỚNG MARKETING MỚI CỦA TƯƠNG LAI

SMS Messenger xu hướng bán hàng của tương lai Trung bình, 8.6 nghìn tỷ tin nhắn đã được gửi mỗi năm, gấp hơn 12 lần tin nhắn trên facebook và hơn 20 lần tin nhắn trên Tweets. Tin nhắn quảng cáo đầu tiên được gửi đi vào năm 2000, còn …